Preklad ASCII

Preklad slova ASCII z angličtiny do slovenčiny:


ASCII
americký štandardný kód
kód pre výmenu informácií

Ako použiť slovo ASCII vo vete:

“is in ASCII coding”


ASCII synonymum:

ASCII
🔄
american standard code for information interchange

História a aktuálnosť slova ASCII:

slovo ASCII