Preklad aseptic

Preklad slova aseptic z angličtiny do slovenčiny:


aseptic
aseptický

Ako použiť slovo aseptic vo vetách:

aseptic surgical instruments”
“performed under aseptic conditions”
aseptic surgical techniques”
“an aseptic smile”


aseptic synonymum:

aseptic
🔄
sterile

História a aktuálnosť slova aseptic:

slovo aseptic