Preklad assistant

Preklad slova assistant z angličtiny do slovenčiny:


assistant
asistent
pomocník
spolupracovník
námestník
pomocný
zastupujúci
podriadený
predavač
pomocná
pomocné
zástupca
poradca
adjunkt

Ako použiť slovo assistant vo vetách:

assistant manager”
“my invaluable assistant


assistant synonymá:

assistant
🔄
adjunct
🔄
helper
🔄
help
🔄
supporter

História a aktuálnosť slova assistant:

slovo assistant


Asociatívne výrazy:

assistant
🔄
coadjutor
🔄
accomplice
🔄
confederate
🔄
aide
🔄
auxiliary
🔄
attendant
🔄
attender
🔄
tender
🔄
bat boy
🔄
dental assistant
🔄
deputy