Preklad asynchronous

Preklad slova asynchronous z angličtiny do slovenčiny:


asynchronous
nesúdobý
asynchrónny
asynchrónna
asynchrónne
nesúhlasný
nesúhlasná
nesúhlasné


História a aktuálnosť slova asynchronous:

slovo asynchronous