Preklad attribute

Preklad slova attribute z angličtiny do slovenčiny:


attribute
vlastnosť
prívlastok
znak
prídomok
nutná vlastnosť
charakteristický znak
rys
symbol
príznak
atribút
prisudzovať
pripisovať
prisúdiť
pripočítať
pričítať
privlastniť si

Ako použiť slovo attribute vo vetách:

“This attribute is mandatory”
“quality attribute for which”
attribute is used for”
“lightning bolts are an attribute of Zeus”


attribute synonymá:

attribute
🔄
impute
🔄
property
🔄
ascribe
🔄
dimension
🔄
assign

História a aktuálnosť slova attribute:

slovo attribute


Asociatívne výrazy:

attribute
🔄
state
🔄
form
🔄
shape
🔄
time
🔄
infinite
🔄
space
🔄
human nature
🔄
trait
🔄
character
🔄
thing
🔄
common denominator