Preklad B mužstvo

Preklad slova B mužstvo zo slovenčiny do angličtiny:


B mužstvo
scrub

Anglický preklad scrub sa používa aj vo význame:

drhnutie
vydrhnúť
zákrpok
húština
krpáň
niktoš
kríkovitý porast
kosodrevina
zakrpatený strom
zakrpatený živočích
trpaslík


scrub synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bush
🔄
krík
🔄
krovie
🔄
buš
🔄
ker
🔄
puzdro
🔄
panva
scrubbing
🔄
kefovanie
🔄
zahladzovanie
scouring
🔄
vymieľanie
🔄
pranie
🔄
obrusovanie
🔄
brúsenie
🔄
odmastňovací
🔄
žieravý
scrub up
🔄
vydrhnúť
cancel
🔄
zrušiť
🔄
zrušenie
🔄
odvolanie
🔄
vymazanie
🔄
zrušovacie tlačítko
🔄
rušiť
call off
🔄
odvolať
🔄
odrieknuť
🔄
odvolať z
🔄
odriecť
scratch
🔄
škrabanie
🔄
škrabanec
🔄
škrabnutie
🔄
čarbanica
🔄
škriabnutie
🔄
škriabanie
chaparral
🔄
husté krovie
scour
🔄
zbaviť
🔄
zbavovať
🔄
vyleštiť
🔄
vyčistiť
🔄
vydrhnúť
🔄
prať

Preklad slova B mužstvo použitý vo vetách:

“don't forget to scrub behind your ears”
“surgeons must scrub prior to an operation”
“scrub trees and bush”
“we had to scrub our vacation plans”
“led into scrub, then”


Používanie a aktuálnosť prekladu scrub:

slovo scrub