Preklad bok po boku

Preklad slova bok po boku zo slovenčiny do angličtiny:


bok po boku
neck and neck
side by side

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vedľa seba
telo na telo
zarovno


neck and neck synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

nip and tuck
🔄
kto z koho
🔄
rovnaké šance
next
🔄
nasledujúci
🔄
ďalší
🔄
budúci
🔄
následný
🔄
druhý
🔄
ďalej
adjacent
🔄
priľahlý
🔄
priľahlá
🔄
priľahlé
🔄
susedný
🔄
susedná
🔄
susedné

Preklad slova bok po boku použitý vo vetách:

“our rooms were side by side”
“a city in which communism and democracy had to live side by side”
“as they approached the finish line they were neck and neck”
“the horses ran neck and neck”


Používanie a aktuálnosť prekladu neck and neck:

slovo neck and neck


Používanie a aktuálnosť prekladu side by side:

slovo side by side