Preklad bokatá

Preklad slova bokatá zo slovenčiny do angličtiny:


bokatá
hippy

Anglický preklad hippy sa používa aj vo význame:

bokatý
hipík
bokaté


hippy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

hipster
🔄
džezový fanúšik
🔄
bederný
🔄
so zníženým pásom
🔄
hipík
flower child
🔄
hippie s kvetinou ako symbolom lásky
hippie
🔄
hipík

Preklad slova bokatá použitý vo vete:

“hippy language”


Používanie a aktuálnosť prekladu hippy:

slovo hippy