Preklad bonifikácia

Preklad slova bonifikácia zo slovenčiny do angličtiny:


bonifikácia
bonus
compensation
dividend

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

prémia
prídavok
príplatok
odmena
osobitá odmena
renumácia
remunerácia
superdividenda
mimoriadna zľava pri odbere veľkého množstva tovaru
zľava na poistnom


bonus synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

incentive
🔄
motív
🔄
motivácia
🔄
podnecujúci
🔄
zvláštna odmena
🔄
stimulujúci
🔄
podnetný
recompense
🔄
odmeniť sa
🔄
rekompenzovať
🔄
náhrada
🔄
odslúžiť sa
🔄
odmeňovať
🔄
nahradiť

Preklad slova bonifikácia použitý vo vetách:

“a Christmas bonus for all employees”
“compensation in accordance with”
“If yes, which bonus”
“to assistance and compensation”
“expenditure on compensation for”


Používanie a aktuálnosť prekladu bonus:

slovo bonus


Používanie a aktuálnosť prekladu compensation:

slovo compensation