Preklad bush

Preklad slova bush z angličtiny do slovenčiny:


bush
krík
krovie
buš
ker
puzdro
panva
priechodka
nerozoberateľný
objímka
húština
porast

Ako použiť slovo bush vo vetách:

“"Reviewers here have tended to see in him a kind of bush D.H. Lawrence"”
“the Australian bush


bush synonymá:

bush
🔄
scrub
🔄
george bush
🔄
president george w. bush
🔄
george herbert walker bush
🔄
pubic hair
🔄
president bush
🔄
crotch hair
🔄
dubya
🔄
chaparral
🔄
george w. bush
🔄
shrub

História a aktuálnosť slova bush:

slovo bush


Asociatívne výrazy:

bush
🔄
minge
🔄
outback
🔄
catha edulis
🔄
ephedra
🔄
joint fir
🔄
alpine totara
🔄
podocarpus nivalis
🔄
chilean rimu
🔄
lepidothamnus fonkii
🔄
dacridium laxifolius
🔄
lepidothamnus laxifolius