Preklad capitalization

Preklad slova capitalization z angličtiny do slovenčiny:


capitalization
kapitalizácia
aktivácia kapitálu
aktivovanie kapitálu
písať veľkým začiatočným písmom
zmena malých písmen na veľké písmená
zmena písmen na kapitálky
celková hodnota všetkých cenných papierov firmy
hodnota, celková všetkých cenných papierov firmy


capitalization synonymum:

capitalization
🔄
capitalisation

História a aktuálnosť slova capitalization:

slovo capitalization


Asociatívne výrazy:

capitalization
🔄
overcapitalisation
🔄
overcapitalization
🔄
market capitalisation
🔄
market capitalization