Preklad capitalize

Preklad slova capitalize z angličtiny do slovenčiny:


capitalize
realizovať
zarobiť
kapitalizovať
ziskať
zúžitkovať
aktivovať
vytĺkať peňažný kapitál
vkladať peniaze do podniku
meniť na veľké písmená
realizovať na veľké písmená
využiť
využívať

Ako použiť slovo capitalize vo vetách:

“to capitalize on it”
capitalize on an opponent's error”
capitalize a corporation”
capitalize a new business”


capitalize synonymá:

capitalize
🔄
capitalise
🔄
take advantage

História a aktuálnosť slova capitalize:

slovo capitalize


Asociatívne výrazy:

capitalize
🔄
overcapitalise
🔄
overcapitalize
🔄
overcapitalise
🔄
overcapitalize