Preklad caput

Preklad slova caput z angličtiny do slovenčiny:


caput
hlava
osoba
osobnosť
život osoby
status
občianske postavenie

Ako použiť slovo caput vo vete:

“the caput humeri is the head of the humerus which fits into a cavity in the scapula”


caput synonymum:

caput
🔄
head

História a aktuálnosť slova caput:

slovo caput


Asociatívny výraz:

caput
🔄
human head