Preklad Carihrad

Preklad slova Carihrad zo slovenčiny do angličtiny:


Carihrad
Constantinople
Istanbul

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Konštantinopol


Preklad slova Carihrad použitý vo vetách:

“level and at Istanbul”
“armed attack in Istanbul”


Používanie a aktuálnosť prekladu Constantinople:

slovo Constantinople


Používanie a aktuálnosť prekladu Istanbul:

slovo Istanbul