Preklad Casablanka

Preklad slova Casablanka zo slovenčiny do angličtiny:


Casablanka
Casablanca


Preklad slova Casablanka použitý vo vetách:

“in hospital at Casablanca”
“anyone in Casablanca, but”


Používanie a aktuálnosť prekladu Casablanca:

slovo Casablanca