Preklad companion

Preklad slova companion z angličtiny do slovenčiny:


companion
spoločník
spoločnica
sprievodca
druh
súdruh
súdružka

Ako použiť slovo companion vo vetách:

companion and pointed at”
“a companion volume”
“a companion ladder”
“friend and companion, but”
“and companion, but now”


companion synonymá:

companion
🔄
company
🔄
comrade
🔄
associate
🔄
keep company
🔄
familiar
🔄
accompany
🔄
fellow traveller
🔄
fellow traveler
🔄
fellow

História a aktuálnosť slova companion:

slovo companion


Asociatívne výrazy:

companion
🔄
date
🔄
escort
🔄
playfellow
🔄
playmate
🔄
tovarich
🔄
tovarisch