Preklad companionway

Preklad slova companionway z angličtiny do slovenčiny:


companionway
lodné schodisko

Ako použiť slovo companionway vo vetách:

“into the deserted companionway
“the companionway, pensively stroking”


História a aktuálnosť slova companionway:

slovo companionway