Preklad confect

Preklad slova confect z angličtiny do slovenčiny:


confect
zložiť
zostaviť
dať dokopy
pripraviť
naložiť
konzervovať
zosmoliť


confect synonymá:

confect
🔄
comfit
🔄
candy
🔄
confection

História a aktuálnosť slova confect:

slovo confect


Asociatívne výrazy:

confect
🔄
candy bar
🔄
carob bar
🔄
hard candy
🔄
brandyball
🔄
patty
🔄
bonbon
🔄
brittle
🔄
toffee
🔄
toffy
🔄
butterscotch
🔄
candy cane