Preklad constitution

Preklad slova constitution z angličtiny do slovenčiny:


constitution
usporiadanie
ustanovenie
zloženie
založenie
povaha
stav
konštitúcia
sústava
ústava
stanovy
telesná konštitúcia
konštitučný
konštrukcia
zriadenie

Ako použiť slovo constitution vo vetách:

constitution and in international”
constitution and into its”
“having a strong constitution, she had no trouble climbing the mountain”
“the constitution of a PTA group last year”


constitution synonymá:

constitution
🔄
us constitution
🔄
physical composition
🔄
u.s. constitution
🔄
composition
🔄
fundamental law
🔄
make-up
🔄
organic law
🔄
formation
🔄
organisation
🔄
establishment
🔄
organization

História a aktuálnosť slova constitution:

slovo constitution


Asociatívne výrazy:

constitution
🔄
unionisation
🔄
unionization
🔄
collectivisation
🔄
collectivization
🔄
communisation
🔄
communization
🔄
federation
🔄
colonisation
🔄
colonization
🔄
settlement
🔄
structure