Preklad deň narodenia

Preklad slova deň narodenia zo slovenčiny do angličtiny:


deň narodenia
birthday
natal day

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

narodeniny


Preklad slova deň narodenia použitý vo vetách:

“birthday and other important”
“birthday, and his brother”
“On his eighteenth birthday”
“birthday and at Christmas”
“birthday present”


Používanie a aktuálnosť prekladu birthday:

slovo birthday


Používanie a aktuálnosť prekladu natal day:

slovo natal day