Preklad denominator

Preklad slova denominator z angličtiny do slovenčiny:


denominator
menovateľ

Ako použiť slovo denominator vo vetách:

“The only common denominator
“only common denominator was”
“lowest common denominator : nationalisation”
“"The tie is probably the single most important denominator of social status for a man in the United States today"”
“a common denominator, not”


História a aktuálnosť slova denominator:

slovo denominator


Asociatívny výraz:

denominator
🔄
common denominator