Preklad disassociate

Preklad slova disassociate z angličtiny do slovenčiny:


disassociate
odlúčiť


disassociate synonymá:

disassociate
🔄
dissociate
🔄
divorce
🔄
disjoint
🔄
disunite

História a aktuálnosť slova disassociate:

slovo disassociate