Preklad disposal

Preklad slova disposal z angličtiny do slovenčiny:


disposal
dispozícia
disponovanie
právo disponovať
dispozičné právo
právo, dispozičné
nakladanie s niečím
ľubovoľné použitie
možnosť ľubovoľného použitia
usporiadanie
odovzdanie
odpratanie
naloženie
kontrola
riadenie
nakladanie
odstraňovanie
rozdelenie
pridelenie
voľnosť
vyradenie
zneškodnenie
príkaz
likvidácia
likvidovanie
zničenie
vybavovanie
použitie
zadováženie
odcudzenie
dostupnosť výsledkov
predaj
rozdanie
užitie
spotreba
odstránenie
odvoz

Ako použiť slovo disposal vo vetách:

“for disposal in accordance”
“for collecting and disposal
“funds at our disposal
“Special precaustions for disposal
“or disposal, in compliance”


disposal synonymá:

disposal
🔄
garbage disposal
🔄
disposition
🔄
electric pig
🔄
administration

História a aktuálnosť slova disposal:

slovo disposal


Asociatívne výrazy:

disposal
🔄
appointment
🔄
comb-out
🔄
giving
🔄
abandonment
🔄
mine disposal
🔄
sewage disposal
🔄
lending
🔄
loaning
🔄
conducting
🔄
line management
🔄
organisation