Preklad dispose

Preklad slova dispose z angličtiny do slovenčiny:


dispose
disponovať
voľne disponovať
zariadiť
použiť
opustiť
scudziť
usporiadať
zbaviť sa
odstrániť
rozostaviť
rozmiestniť
účelne zostaviť
umiestniť po ruke
postaviť
vyvolávať náchylnosť
položiť
prideliť
udeliť
odbyt
odpredať
odviesť
odpísať
rozhodnúť
nariadiť
prikázať
opúšťať
priradiť
likvidovať
zlikvidovať
prichystať
rozmiestniť sa
rozvrhnúť

Ako použiť slovo dispose vo vetách:

“"Sally ... was beginning to loosen the upper sheet and dispose the pillows"”
“"If we're going to preach the politics of virtue, then we need to promote the social conditions that dispose people to be virtuous"”
“mutiny and dispose of”
“intends to dispose of”
“let's dispose of the matter and turn to something else”


dispose synonymá:

dispose
🔄
toss out
🔄
fling
🔄
throw away
🔄
incline
🔄
discard
🔄
toss
🔄
throw out
🔄
put away
🔄
toss away
🔄
cast aside
🔄
qualify

História a aktuálnosť slova dispose:

slovo dispose


Asociatívne výrazy:

dispose
🔄
habilitate
🔄
capacitate
🔄
predispose
🔄
unlearn
🔄
deep-six
🔄
give it the deep six
🔄
jettison
🔄
junk
🔄
scrap
🔄
trash
🔄
waste