Preklad disposition

Preklad slova disposition z angličtiny do slovenčiny:


disposition
voľné použitie
usporiadanie
príkaz
odstránenie
rozdelenie
povaha
náklonnosť
sklon
nasadenie síl
celková kompozícia
ustanovenie
disponovanie
dispozícia
odovzdanie
odkaz
dar
dispozičné právo
právo, dispozičné
odsúdenie
dispozičný
náchylnosť
nálada
odvoz
temperament
založenie

Ako použiť slovo disposition vo vetách:

“something of that disposition
“he has a happy disposition
“a sweet disposition
“a swelling with a disposition to rupture”
disposition, opinions, and habits”


disposition synonymá:

disposition
🔄
temperament
🔄
tendency
🔄
inclination
🔄
disposal

História a aktuálnosť slova disposition:

slovo disposition


Asociatívne výrazy:

disposition
🔄
appointment
🔄
comb-out
🔄
giving
🔄
abandonment
🔄
mine disposal
🔄
sewage disposal
🔄
lending
🔄
loaning
🔄
aloneness
🔄
loneliness
🔄
lonesomeness