Preklad dispossessed

Preklad slova dispossessed z angličtiny do slovenčiny:


dispossessed
vykorenenie
vydedený
odcudzený


dispossessed synonymá:

dispossessed
🔄
homeless
🔄
roofless

História a aktuálnosť slova dispossessed:

slovo dispossessed