Preklad drchnička roľná

Preklad slova drchnička roľná zo slovenčiny do angličtiny:


drchnička roľná
poor man’s weatherglass
scarlet pimpernel
shepherd’s clock


Používanie a aktuálnosť prekladu scarlet pimpernel:

slovo scarlet pimpernel