Preklad dýza

Preklad slova dýza zo slovenčiny do angličtiny:


dýza
die
gate
gun
jet
orifice
throat

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

matrica
matica
čip
substrát
zápustka
hladkosť
okienko
patróna
lisovnica
raznica
razidlo


die synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

perish
🔄
zahynúť
🔄
zomrieť
🔄
zaniknúť
🔄
skrachovať
🔄
prestať vychádzať
🔄
zahubiť
go
🔄
ísť
🔄
chodiť
🔄
viesť sa
🔄
cestovať
🔄
jazdiť
🔄
prejsť
exit
🔄
východ
🔄
výstup
🔄
výjazd
🔄
koniec
🔄
odchod
🔄
úbytok
pass away
🔄
pominúť
🔄
prerušiť
🔄
dokonať
🔄
dokonávať
🔄
odobrať sa
🔄
prejsť
expire
🔄
koniec
🔄
uplynutie lehoty
🔄
stratiť platnosť
🔄
uplynúť
🔄
skončiť
🔄
vypršať
pass
🔄
prejsť
🔄
priechod
🔄
cesta
🔄
pas
🔄
prebehnúť
🔄
priebeh
kick the bucket
🔄
umrieť
🔄
otrčiť kopytá
buy the farm
🔄
kúpiť farmu
🔄
umrieť
conk
🔄
veľký nosisko
🔄
gebuľa
🔄
jedna do nosa
🔄
jedna do hlavy
🔄
jednu vraziť
drop dead
🔄
padnúť mŕtvy
🔄
odmietnutie
pop off
🔄
stratiť sa
🔄
vypadnúť
choke
🔄
škrtenie
🔄
dusenie
🔄
záchvat dusenia
🔄
cievka
🔄
tlmivka
🔄
dusiť
croak
🔄
krákanie
🔄
kvákanie
🔄
krákoriť
🔄
krákať
🔄
kvákať
🔄
hundrať
snuff it
🔄
zdochnúť
🔄
zomrieť
fail
🔄
výpadok
🔄
porucha
🔄
zlyhať
🔄
prepadnúť
🔄
nedostávať sa
🔄
nestačiť
go bad
🔄
pokaziť sa
🔄
skaziť sa
give way
🔄
povoliť
🔄
ustúpiť
🔄
podľahnúť
🔄
uhnúť
🔄
uvoľniť sa
give out
🔄
oznámiť
🔄
tvrdiť
🔄
dochádzať
🔄
vyčerpať sa
🔄
rozšíriť správy
🔄
rozdať
conk out
🔄
zdochnúť
🔄
skapať
break
🔄
lom
🔄
trhlina
🔄
puklina
🔄
porušenie
🔄
príležitosť
🔄
náhla zmena
break down
🔄
zrúcať
🔄
strhnúť
🔄
zrútiť sa
🔄
predvalcovať
🔄
rozložiť
🔄
rozvrstvovať
die out
🔄
vymrieť
🔄
odumierať
🔄
odumrieť
🔄
zanikať
pall
🔄
truhla
🔄
zahaliť
🔄
vyprchávať
🔄
príkrov
🔄
príkrov na rakve
🔄
prikrývka

Preklad slova dýza použitý vo vetách:

“and gate, but neither”
“north, towards the gate”
“martyrs may die every day for their faith”
“and die peacefully, or”
“a good gate at the football game”


Používanie a aktuálnosť prekladu die:

slovo die


Používanie a aktuálnosť prekladu gate:

slovo gate