Preklad Eduard

Preklad slova Eduard zo slovenčiny do angličtiny:


Eduard
Edward






Preklad slova Eduard použitý vo vetách:

“is not so, Edward”
“How dare you, Edward”


Používanie a aktuálnosť prekladu Edward:

slovo Edward