Preklad fasting

Preklad slova fasting z angličtiny do slovenčiny:


fasting
pôst

Ako použiť slovo fasting vo vetách:

fasting, that is very”
fasting, but she seemed”


fasting synonymum:

fasting
🔄
fast

História a aktuálnosť slova fasting:

slovo fasting


Asociatívne výrazy:

fasting
🔄
diet
🔄
dieting
🔄
hunger strike
🔄
ramadan