Preklad food shop

Preklad slova food shop z angličtiny do slovenčiny:


food shop
potravinársky obchod


food shop synonymá:

food shop
🔄
deli
🔄
delicatessen

História a aktuálnosť slova food shop:

slovo food shop


Asociatívny výraz:

food shop
🔄
charcuterie