Preklad Gambijec

Preklad slova Gambijec zo slovenčiny do angličtiny:


Gambijec
Gambian

gambijský


Preklad slova Gambijec použitý vo vete:

“gambian game parks”


Používanie a aktuálnosť prekladu Gambian:

slovo Gambian