Preklad Ganymédes

Preklad slova Ganymédes zo slovenčiny do angličtiny:


Ganymédes
Ganymede


Používanie a aktuálnosť prekladu Ganymede:

slovo Ganymede