Preklad Gaskónsko

Preklad slova Gaskónsko zo slovenčiny do angličtiny:


Gaskónsko
Gascony


Preklad slova Gaskónsko použitý vo vete:

“in Gascony, where several”


Používanie a aktuálnosť prekladu Gascony:

slovo Gascony