Preklad Gaussov

Preklad slova Gaussov zo slovenčiny do angličtiny:


Gaussov
Gaussian

Gaussove rozdelenie


Preklad slova Gaussov použitý vo vete:

“gaussian distribution”


Používanie a aktuálnosť prekladu Gaussian:

slovo Gaussian