Preklad Hannoverčan

Preklad slova Hannoverčan zo slovenčiny do angličtiny:


Hannoverčan
Hanoverian


Preklad slova Hannoverčan použitý vo vete:

“those godrotting Hanoverian kings”


Používanie a aktuálnosť prekladu Hanoverian:

slovo Hanoverian