Preklad hazardér

Preklad slova hazardér zo slovenčiny do angličtiny:


hazardér
gambler

Anglický preklad gambler sa používa aj vo význame:

hazardný hráč
ten, kto hazarduje
špekulant
kartár


Preklad slova hazardér použitý vo vetách:

“problem gambler as it”
“Old Mike, the gambler”


Používanie a aktuálnosť prekladu gambler:

slovo gambler