Preklad ilegálna činnosť

Preklad slova ilegálna činnosť zo slovenčiny do angličtiny:


ilegálna činnosť
underground

Anglický preklad underground sa používa aj vo význame:

podzemný
pod zemou
podzemná dráha
podzemie
v podzemí
tajný
skrytý
ilegálny
do podzemia
pod zem
v ilegalite


underground synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

clandestine
🔄
tajný
🔄
utajený
🔄
pokútny
🔄
utajovaný
🔄
skrývaný
🔄
podzemný
cloak-and-dagger
🔄
romanticky dobrodružný
🔄
špionážny
🔄
príbeh plášťa a dýky
hole-and-corner
🔄
tajný
🔄
pod rukou
hugger-mugger
🔄
tajnostkárstvo
🔄
tutlanie
🔄
spleť
🔄
chaos
🔄
mišmaš
🔄
húština
hush-hush
🔄
vojenské tajomstvo
🔄
cenzúra
secret
🔄
tajný
🔄
utajovaný
🔄
skrytý
🔄
vnútorný
🔄
dôverný
🔄
diskrétny
surreptitious
🔄
tajný
🔄
kradmý
🔄
pokútny
🔄
podvodne získaný
🔄
podvodný
undercover
🔄
tajne
🔄
pokútny
🔄
tajný
metro
🔄
podzemná dráha
tube
🔄
trúbka
🔄
trubica
🔄
rúra
🔄
hadica
🔄
londýnske metro
🔄
rúrka
subway
🔄
metro
🔄
podchod
🔄
podzemná dráha
🔄
podzemná cesta
🔄
podjazd
resistance
🔄
odpor
🔄
vzdor
🔄
odolnosť
🔄
rezistencia
🔄
nevodivosť
🔄
schopnosť odporu

Preklad slova ilegálna činnosť použitý vo vetách:

“but also in underground”
“in underground or other”
“underground caverns”
“in Paris the subway system is called the `metro' and in London it is called the `tube' or the `underground'”
“through underground tunnels into”


Používanie a aktuálnosť prekladu underground:

slovo underground