Preklad Ind s povrchným anglickým vzdelaním

Preklad slova Ind s povrchným anglickým vzdelaním zo slovenčiny do angličtiny:


Ind s povrchným anglickým vzdelaním
babu

Anglický preklad babu sa používa aj vo význame:

pane
indický úradník píšuci anglicky


babu synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

baboo
🔄
indický úradník píšuci anglicky

Preklad slova Ind s povrchným anglickým vzdelaním použitý vo vetách:

“old hag when you”
“some old hag when”


Používanie a aktuálnosť prekladu babu:

slovo babu