Preklad individuate

Preklad slova individuate z angličtiny do slovenčiny:


individuate
dať individualitu


História a aktuálnosť slova individuate:

slovo individuate