Preklad inheritor

Preklad slova inheritor z angličtiny do slovenčiny:


inheritor
dedič


inheritor synonymá:

inheritor
🔄
heritor
🔄
heir

História a aktuálnosť slova inheritor:

slovo inheritor


Asociatívne výrazy:

inheritor
🔄
heir apparent
🔄
heir-at-law
🔄
heiress
🔄
inheritress
🔄
inheritrix
🔄
heir presumptive