Preklad inroad

Preklad slova inroad z angličtiny do slovenčiny:


inroad
nájazd
vpád
zásah
zasahovanie
prepad
vpadnúť
zasahovať
invázia


História a aktuálnosť slova inroad:

slovo inroad