Preklad izolujúci sa

Preklad slova izolujúci sa zo slovenčiny do angličtiny:


izolujúci sa
cliquish


Používanie a aktuálnosť prekladu cliquish:

slovo cliquish