Preklad ja sám

Preklad slova ja sám zo slovenčiny do angličtiny:


ja sám
number one

Anglický preklad number one sa používa aj vo význame:

číslo jedna
jednotka


number one synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

first
🔄
prvý
🔄
najskôr
🔄
predovšetkým
🔄
predný
🔄
spočiatku
🔄
najzákladnejší
number 1
🔄
šaty

Preklad slova ja sám použitý vo vetách:

“the number one team in the nation”
“bought some number one farmland”
“our number one problem”
“watching out for number one”


Používanie a aktuálnosť prekladu number one:

slovo number one