Preklad Jahve

Preklad slova Jahve zo slovenčiny do angličtiny:


Jahve
Jehovah
Yahveh

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Jehova


Preklad slova Jahve použitý vo vete:

“Jehovah 's witnesses in South”


Používanie a aktuálnosť prekladu Jehovah:

slovo Jehovah


Používanie a aktuálnosť prekladu Yahveh:

slovo Yahveh