Preklad Jakub

Preklad slova Jakub zo slovenčiny do angličtiny:


Jakub
Jacob
James
Jimmy

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


Preklad slova Jakub použitý vo vetách:

“told me that Jacob”
“James and Lily alive”


Používanie a aktuálnosť prekladu Jacob:

slovo Jacob


Používanie a aktuálnosť prekladu James:

slovo James