Preklad Jamajčan

Preklad slova Jamajčan zo slovenčiny do angličtiny:


Jamajčan
Jamaican

jamajská cigara


Preklad slova Jamajčan použitý vo vetách:

“about a Jamaican fellow”
“the Jamaican Prime Minister”
“Jamaican males involved in”
“jamaican rum”


Používanie a aktuálnosť prekladu Jamaican:

slovo Jamaican