Preklad Janíčko

Preklad slova Janíčko zo slovenčiny do angličtiny:


Janíčko
Johnny

Anglický preklad Johnny sa používa aj vo význame:

Janko
chlapík
mladík
frajer


Johnny synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

reb
🔄
rebelant
rebel
🔄
povstalec
🔄
vzbúrenec
🔄
vzbúriť sa
🔄
protestovať
🔄
prejaviť nesúhlas
🔄
búriť sa

Preklad slova Janíčko použitý vo vetách:

“Johnny and his friends”
“and then Johnny Lacy”


Používanie a aktuálnosť prekladu Johnny:

slovo Johnny