Preklad Janko

Preklad slova Janko zo slovenčiny do angličtiny:


Janko
Johnny

Anglický preklad Johnny sa používa aj vo význame:

Janíčko
chlapík
mladík
frajer


Johnny synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

reb
🔄
rebelant
rebel
🔄
povstalec
🔄
vzbúrenec
🔄
vzbúriť sa
🔄
protestovať
🔄
prejaviť nesúhlas
🔄
búriť sa

Preklad slova Janko použitý vo vetách:

“Johnny felt the hereness”
“and then Johnny Lacy”


Používanie a aktuálnosť prekladu Johnny:

slovo Johnny