Preklad jazdiť po vode

Preklad slova jazdiť po vode zo slovenčiny do angličtiny:


jazdiť po vode
hydroplane

Anglický preklad hydroplane sa používa aj vo význame:

hydroplán
vodné lietadlo
klzák


hydroplane synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

hydrofoil
🔄
krídlový
🔄
prúdnicový
seaplane
🔄
hydroplán

Preklad slova jazdiť po vode použitý vo vetách:

“the museum houses a replica of the jet hydroplane that broke the record”
“the designer of marine aircraft demonstrated his newest hydroplane”


Používanie a aktuálnosť prekladu hydroplane:

slovo hydroplane